Autenditud kasutajana saavad mobiilset ÕIS-i kasutada ainult õppurid.
ÕIS-i sisse- või väljalogimiseks tuleb klõpsata lehekülje päises asuvat tabaluku kujutist.

Õppeainete ja õppekavade otsimiseks tuleb sisestada otsingumootorisse mingi osa aine või õppekava nimetusest või koodist.
Kui otsinguväli jätta tühjaks, siis leitakse kõik ja sorteeritakse koodi järgi ning kuvatakse 10 kaupa.
Otsingumootorites suurtel ja väikestel tähtedel vahet ei tehta.

Tunniplaanist otsimiseks tuleb sisestada osa õppeaine nimetusest, õppeaine koodist, õppejõu nimest või õpperühmast.


Only students can use mobile ÕIS as authorised user.
To find courses and study plans enter into search field any part of course or study plan title or code.
If search field is blank system will find all results, sort them by code and display 10 results per page.
Search engine is not sensitive to letter case.

To search from timetable enter part of course title, course code, lecture's name or group title.